New

Lưới mạch ngừng (Lib lath)

Giá: 60,000

Sản phẩm bán chạy


Mô tả

Kích thước: 610x2200mm
Quy cách: Tấm Giá tham khảo: Lưới mạch ngừng (Khổ 610mm x 2200mm) / Tấm (Chưa bao gồm vat)

Lưới mạch ngừng là gì? 

Mạch ngừng  là vị trí làm gián đoạn trong thi công bê tông được bố trí ở những vị trí nhất định. Tại những vị trí này lớp bê tông sau được đổ khi lớp bê tông đổ trước đó đã đông cứng.

- Khi phần bê tông đã được đổ trước tại vị trí này của khối bê tông đã chuyển sang giai đoạn ninh kết và đóng rắn, thì không thể được phép đổ bê tông mới vào đó, vì nếu không sẽ làm phá vỡ vĩnh viễn các nối liên kết vừa mới hình thành trong vữa bê tông.

- Cần phải để cho bê tông cũ nằm ổn định trong khuôn đúc bê tông, cho đến khi bê tông cũ ninh kết và đóng rắn xong hoàn toàn, thì mới được đổ tiếp. Từ đó hình thành nên mạch ngừng tại vị trí tạm ngừng thi công này.

Kích thước của lưới mạch ngừng.

Kích thước: 2200x610x0.3mm.